Physik II (Elektromagnetismus) (physik211)

 

Dozenten: Prof. Reinhard Beck

 

Volesung: Mittwoch + Freitag 8-10, Wofgang-Paul-Hörsaal, Kreuzbergweg 28

 

Webseite